Učila

Na voljo je bogata izbira učil in učnih pripomočkov iz lastnega razvoja in proizvodnje.


 

DU01 – Kotomer za merjenje višine in razdalje

Preprosta naprava za merjenje višin, razdalj in kotov v naravi in prostoru. Namenjeno skupinskemu delu učencev na naravoslovnih taborih, spoznavanju narave, pri zemljepisu, fiziki, pri tabornikih, pri telesni vzgoji (orientacijskih pohodih). [...]

DU03 – Model za primerjavo gostot kapljevin

Demonstracijski prikaz razlike gostot kapljevin, viskoznosti in tlakov. Merjenje in računaje gostote izbrane kapljevine na podlagi znane kapljevine (vode).

DU04 – Večnamenska vezna posoda

Demonstracijsko učilo za uporabo pri tlaku, pretoku, specifični teži, svetlobi..... Štiri izvrtine s čepi omogočajo prikaz razlike tlakov in dolžin iztekajočih vodnih curkov na različnih višinah. S pomočjo zaslona in svetlobnega [...]

DU06 – Ploščni kondenzator

Namenjen je za uporabo pri fiziki. Vodilo v spodnjem delu ohranja vzporednost kapacitivnih plošč v vseh položajih. Razdaljo med ploščama reguliramo lahko ročno v dolžini 120mm in dodatno še 70mm z regulirnim vijakom v natančnosti 0,05 [...]

DU06-01 – Ploščni kondenzator 200

DU06-01 je nekoliko manjši kondenzator enako uporaben in občutljiv kot DU06. Velikost plošč: 200 x 200 mm Razmik plošč: do 150 mm Dim: 200 x 300 x 300 mm Priložena je prevodna žogoca z nosilcem.

DU07 – Demonstracijski elektroskop

Premer obroča: 250mm, premer kondenzatorske polkrogle: 120mm, skupna višina: 450mm.

DU07-01 – ELEKTROSKOP UNIVERZALNI

Elektroskop namenjen za demonstracijske poizkuse in skupinsko delo učencev. DIMENZIJE: Podstavek : 70 x 200 mm Višina kazalca: 150 mm Priključek : F 4 mm

DU08-05 – Van de Graffov generator 5-12V

Namenjen je za elektrostatične poizkuse pri fiziki. Izdelan je iz modernih trajnih materialov in je popolnoma varen za uporabo. Vrtljivi deli so vpeti v kroglične ležaje, kar omogoča izdelku dolgo življenjsko dobo brez obrabe. Pogonski de [...]

DU09 – Model za merjenje vzgona in prostornine

Namenjen je nazornemu prikazu kako sila vzgona deluje na telo. Silo vzgona, specifično težo oziroma gostoto in prostornino raznih teles s tem učilom merimo direktno. V komplet spada: posoda s prostornino 5 dm3, ki ima na dnu pritrjeno vodil [...]

DU10 – Gibanje kapljevin in merjenje tlakov

Model je sestavljen iz valja prostornine 1000ml, cevi s štirimi vertikalnimi cevkami, lovilne posode 3000ml (kar zadošča za več poizkusov) in podstavka. Merilna cev je snemljiva zaradi lažjega shranjevanja učila. Dolžina merilne cevi [...]

DU11 – Valja z ventilčkoma

Prikaz in primerjanje tlakov in pretoka kapljevin od nižje stopnje osnovne šole dalje. Poizkusi se izvajajo z menzurama na vodoravni površini, na različnih višinah in s potapljanjem predmetov pri enakih nivojih vode. Menzuri imata pros [...]

DU12 – Energijski pretvornik

Omogoča : prikaz spreminjanja potencialne energije vode v delo, prikaz spreminjanja kinetične energije tekoče vode v delo, prikaz pretvarjanja potencialne energije v kinetično in obratno, potencialne v električno, e [...]

DU13 – Top za navpični in poševni met

Omogoča navpični, poševni in vodoravni met kroglice določene mase s predvideno silo in pod določenim kotom. Nastavitev kota je izvedena s pomočjo kotomera, silo napenjanja vzmeti je potrebno odčitati na cevi, na kateri je poleg merila s [...]

DU15 – Univerzalni klanec

Demonstracijsko učilo za osnovne in srednje šole. Možnosti prikaza in razlage: klanec kot orodje ravnovesje sil razstavljanje sil na klancu pretvorba potencialne v kinetično energijo silo trenja -kotalno in drsno po [...]

DU16 – Brnič- točkovni zapisovalec

Izdelan je iz modernih materialov, enostaven za uporabo in je kompatibilen oziroma sestavni del UNIVERZALNEGA KLANCA in zbirke DU30, oziroma se uporablja tudi kot samostojno učilo. Deluje v širokem območju napajanja in je neobčutljiv na ni [...]

DU17 – Vzmeti za Hookov zakon

DU17-01 Tri vzmeti enakih premerov in različnih dolžin (za Hookov zakon) Primerne uteži za eksperimente so 50g. Ostale vzmeti se izdelujejo po naročilu DU17-01 VZMETI ZA HOOKOV ZAKON (0,8x15mm,dolžine 35, 55 in 75mm) raztezki: [...]

DU18 – Vzmet za valovanje

-DU18-dolga vzmet za prikaz valovanja 1,0x30x500mm (raztegnjena 6m brez deformacije) -DU18-01 vzmet za prikaz valovanja 1,0x30x250mm (raztegnjena 3m brez deformacije)

DU19 – Komplet uteži

V zbirko spada 12 uteži s kljukicami in sicer: 1 kos 500g 2 kosa 250g 1 kos 150g 2 kosa 100g 2 kosa 50g 1 kos 20g 1 kos 10g  2 kosa 5g

DU20 – Prostornina- votli kocki

Posodi sta namenjeni boljši razumljivosti in dokazovanju velikosti prostornin, merjenju prostornin teles nepravilnih in pravilnih oblik ter računanju specifičnih gostot teles, katera imajo nepravilne oblike in s tem težko izračunljive pro [...]

DU21 – Trak za brnič

Komplet vsebuje trak 10mm x 35m in dva indigo kopirna diska premera 50mm

DU25 – Obroč s kroglo

Učilo je namenjeno demonstracijskemu dokazovanju temperaturnih raztezkov pri fiziki. Krogla premera 30mm je izdelana iz medenine, obroč pa iz aluminija. Zaradi velike površine obroča in mase krogle pride do razmeroma hitre izenačitve temp [...]

DU27 – Magnetne gostotnice v 3D prostoru

Učilo omogoča prikaz nastajanja magnetnih gostotnic, kadar v področje železnih opilkov vložimo magnetno palico. Izdelano je iz akrilnega stekla in napolnjeno s parafinskim oljem, v katerem plavajo železni opilki (obruski) drobni in izdel [...]

DU28 – Magnetne gostotnice v 2D prostoru

Enako kot 3D model (DU27), je tudi ta napolnjen z opilki (obruski) v parafinskem olju. Ta komora je namenjena za demonstracijski prikaz s pomočjo grafoskopa.

DU29 – Kapljevinski manometer

V komplet sodi merilna cevka z vrtljivo opno spodaj in koleščkom za vodenje položaja opne z vrha ter povezovalna cev dolžine cca 1m. Učilo je izdelano iz akrilnega stekla in je manj občutljivo za udarce ter enostavno za vzdrževanje. [...]

DU30 – Zbirka s stativom za Arhimedov, Hookov, II.Newt. zakon, tehtanje, vzvod in navor za učitelja

Zbirka je sestavljena iz stativa s križno konzolo in prečno palico s štirimi kljukicami kot osnovo. Za posamezne eksperimente je v kompletu: merilo od 0 do 25 cm 3 vzmeti s kazalcem različnih dolžin 5 uteži po 50g in 1 u [...]