DU12 – Energijski pretvornik

IMG_0336.JPG

Omogoča :

 • prikaz spreminjanja potencialne energije vode v delo,
 • prikaz spreminjanja kinetične energije tekoče vode v delo,
 • prikaz pretvarjanja potencialne energije v kinetično in obratno,
 • potencialne v električno,
 • električne v potencialno,
 • prikaz pretvarjanja energij in definiranje izkoristka,
 • kroženje(frekvenca, obhodni čas, obodna hitrost),
 • prikaz in dokazovanje energijskega zakona,
 • model hidroelektrarne (prikaz v kabinetu ali na prostem),
 • inducirana napetost,
 • izmenični in enosmerni električni tok,
 • uporaba diode in kondenzatorja itd.

Lastnosti:

KodaDU12