DU13 – Top za navpični in poševni met

du13

Omogoča navpični, poševni in vodoravni met kroglice določene mase s predvideno silo in pod določenim kotom. Nastavitev kota je izvedena s pomočjo kotomera, silo napenjanja vzmeti je potrebno odčitati na cevi, na kateri je poleg merila sile tudi centimetrsko merilo. Vzmeti zaradi varnosti ni mogoče zaskočiti v napetem položaju in je potrebno ročno napenjanje in proženje iz predvidene točke.


Masa priložene steklene kroglice: 5g
Masa priložene kovinske kroglice: 10g
Sila vzmeti: do 25N

Lastnosti:

KodaDU13