DU15 – Univerzalni klanec

du15

Demonstracijsko učilo za osnovne in srednje šole. Možnosti prikaza in razlage:

  • klanec kot orodje
  • ravnovesje sil
  • razstavljanje sil na klancu
  • pretvorba potencialne v kinetično energijo
  • silo trenja -kotalno in drsno
  • pospešek
  • energijske pretvorbe: kinetična-potencialna-prožnostna-notranja energija
  • 2.Newtonov zakon

Lastnosti:

KodaDU15