DU35-01 – MODEL VODNE ELEKTRARNE

VODAWWW

IZKORIŠČANJE ENERGIJE VODE IN IZVAJANJE ENERGIJSKIH PRETVORB

Model je namenjen prikazu izkoriščanja naravnih virov energije, kot je voda za proizvajanje električne energije in fizično delo (dviganje bremen). Komplet omogoča demonstracijski prikaz energijskih pretvorb v učilnici s pomočjo napetostnega vira 12V, v manjšem potoku ali na šolskem dvorišču s pomočjo vrtne cevi.

Pri naravoslovnih dnevih lahko prikažemo izkoriščanje vodne energije za električno energijo. Izmerimo hitrost vodnega toka, količino pretoka vode v potočku, dviganje bremen ter pretvorbo dela padajoče uteži v električno energijo.

Vsi deli se sestavijo in razstavijo v nekaj minutah.

Lastnosti:

KodaDU35-01