DU35-02 – MODEL VETRNE ELEKTRARNE

VETERWWW

IZKORIŠČANJE ENERGIJE VETRA IN IZVAJANJE ENERGIJSKIH PRETVORB

Model je namenjen prikazu izkoriščanja naravnih virov energije, kot je veter za proizvajanje električne energije in fizično delo (dviganje bremen). Komplet omogoča tudi demonstracijski prikaz energijskih pretvorb v učilnici s pomočjo napetostnega vira 12V in ventilatorja, v naravi na vetru kar na šolskem dvorišču. Pri naravoslovnih dnevih lahko izmerimo hitrost in smer vetra ter prikazujemo izkoriščanje vetra za električno energijo in dviganje bremen ter pretvorbo dela padajoče uteži v električno energijo.

Učilo je izdelano tako, da se lahko enostavno in hitro sestavi in razstavi.

Lastnosti:

KodaDU35-02