DU38-03 – Element z uporom 50 ohmov

du38-03

Posamezni elementi elektrike-element z uporom 50 Ω

Lastnosti:

KodaDU38-03