DU84 – Tlak v plinu in kapljevini

IMG_0299

Demonstracijski pripomoček prikazuje, da je v posodi tlak v vseh smereh enak. Sestavljen je iz zaprte posode premera 150mm, na kateri je prigrajena tlačilka s pipico. Na zgornjrm delu je navojni čep za polnjenje z vodo. Za preverjanje in dokazovanje tlaka sluľijo trije natančni manometri, ki so razmeąčeni na različnih mestih posode.

Pri demonstrciji tlaka z zrakom, s pomočjo tlačilke načrpamo (stisnemo) zrak do pribliľno 0,5 bara. Za izpust uporabimo pipico pri tlačilki. Če želimo prikazati tlak v kapljevini, je potrebno odviti čep na zgornjem delu posode, napolniti posodo z željeno kapljevino, čep priviti in s pomočjo tlačilke ustvariti tlak. Za poizkuse in čiščenje se ne sme uporabljati alkohola, raznih razredčil ali agresivnih topil in čistil.

Lastnosti:

KodaDU84